Besiktning av gastank

Sustainabil är godkända av Transportstyrelsen enligt TSFS 2018:46 och kan därigenom hjälpa dig med den årliga inspektionen av gastankarna i ditt fordon. Pris från 1500kr inkl. moms

Besiktning – Från och med den 20 maj 2018 gäller nya besiktningsregler för fordon med bränslesystem för gas.  Kontrollen i sig är inte ny men förändringen innebär att besiktningsteknikern behöver se tanken för att kunna kontrollera om tanken är fastsatt och att det inte finns skador eller läckage.

Med skador avses till exempel rost, nötningsskador eller att gastanken är intryckt på något ställe eller på annat sätt skadad. Tidigare har kontrollen inte varit möjlig om gastanken varit dold under golv eller skyddskåpor. För att besiktningsföretaget ska kunna genomföra kontrollen behöver du frilägga gastanken inför besiktningen. Alternativt kan en verkstad frilägga, utföra kontrollen och utfärda ett intyg om att gastank och det övriga bränslesystemet för gas är i fungerande skick.

Intyg – I samband med din vanliga kontrollbesiktning behövs ett intyg på att gastanken är besiktigad. Intyget får inte vara mer än 15 månader gammalt.

Intyget behöver innehålla minst följande uppgifter:

  • Vem eller vilken organisation som genomfört kontrollen, redovisat med namn och adress samt behörig person med ansvar för kontrollen.
  • Information som gör att det provade fordonet tydligt kan identifieras.
  • Datum för intygets utfärdande, samt datum för kontrollens genomförande.
  • Resultat av visuell kontroll.
  • Resultat av funktionskontroll.
  • Resultat av läckagetest med läcksökningsspray.

Provtryckning – Vi kan även hjälpa till med provtryckning av äldre ståltankar från 6000 kr/tank. Tanken får då en ny livslängd på 6 år. (Gäller Volvo 850).

Kontakta oss för mera information