Tjänster

Sustainabil utför olika tjänster med syftet att bidra till en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige före 2030. Vi erbjuder allt ifrån rådgivning, till besiktning och service till föreläsningar. Läs mer om våra tjänster här nedan samt i fliken ”tjänster” där fördjupad information och priser presenteras.

Service eller reparation av din biogasbil. Vi hjälper dig med service och reparation av din biogasbil. Vi har lång erfarenhet och är specialister på Volvo 1994-2008. Vi finns gamla kyrkstallet i Ockelbo.

Besiktning av gastank(ar) och efterkonvertering. Behöver du förbesiktiga din biogastank inför din kontrollbesiktning? Vi kan hjälpa dig att besiktiga tanken.  Under 2019 kommer vi ta fram konverteringskit för äldre Volvo 1998-2005.

Mobilitetstjänster för företag eller kommun. Behöver din kommun eller ditt företag en ny strategi eller plan för mobilitet? Vi har även stor erfarenhet av mobilitetstjänster så som cykelplaner, mobilitetsstrategier m.m.

Köpa biogasbil – Rådgivning & försäljning. Vi hjälper dig eller ditt företag att byta fossilbilen till en bil som kan gå på hållbart bränsle genom rådgivning. Vi har även begagnade biogasbilar i lager och kan hjälpa dig köpa en ny eller begagnad biogasbil.